Citizen's Charter | PhilRice Visitors & Conference Services

  Citizen's Charter

VISITORS AND CONFERENCE SERVICES FACILITIES OFFICE (VCSO)

Mga Hakbang Punong Tagapangasiwa Bayarin Haba ng Paghihintay
PAGTATAKDA NG SCIENCE AND TECHNOLOGY TOUR
1. Makipag-ugnayan sa VCSO sa email (vcso.mail@philrice.gov.ph), telefax (044-456-0277 local 571 or 570), cellphone (0908-866-1763) o bumisita sa tanggapan ng VCSO Public Relations Officer (PRO) Wala
2. Intindihin ang mga alituntunin ng pagbisita at magkasundo sa skedyul PRO Wala 5 minuto
3. Ikumpirma sa VCSO ang pagbisita bago sa takdang araw at oras PRO Wala 4 minuto
4. Kung mangangailangan ng matutulugan, makipag-ugnayan sa Dorm Manager sa numero 044-456-0285 local 410. Mga uri ng kwarto: Regular (good for 4 pax), Economy (A/C, good for 4 pax), Single (A/C), Double (A/C), Triple (A/C). Dorm Manager PhP 600.00 - PhP 1,700 5 minuto
PAGGAMIT NG FUNCTION ROOM/HALL
1. Buksan ang www.philrice.gov.ph/vcso para sa online reservation o bumisita sa tanggapan ng VCSO PRO Wala
2. Punan ang Venue Reservation Form (VRF). Punan lahat ng hinihinging impormasyon. Intindihin ang mga alituntunin sa paggamit ng facilities PRO Wala 5 minuto
3. Magbayad ng kaukulang renta sa special collecting officer o cashier isang linggo bago ang takdang araw ng paggamit BDD Cashier/ Dorm Manager Ayon sa kontrata 5 minuto
4. Ipresinta ang resibo sa VCSO at pumirma ng kontrata PRO Wala 5 minuto
5. Magtungo sa PhilRice sa Araw ng paggamit. PRO Wala Ayon sa kontrata